Typowe Powtarzajce się Układy na żywym rynku :

Czy możliwe że różni Trejderzy zajmują takie same pozycje na Powtarzających się Układach, w tym samym czasie ?

Tutaj jeden z takich przykładów na naszej grupie na facebook, gdzie różne osoby wklejają przykłady swoich transakcji:
W przybliżeniu, te 3 prawie identyczne transakcje wyglądały w ten sposób:

Dołącz do Grupy na Facebook:

Odbierz Kurs Początkujący o Wartość 1200 PLN:

TRANSAKCJE NASZYCH CZŁONKÓW GRUPY:
Opinia Forex Ireneusz

Mariusz M.

„Efekt po Webinarze”

Opinia Forex Błażej

Wojciech O.

EUR/USD M15 sell (Pattern nr 2)

Opinia Forex Błażej

Kuba J.

„GPB/JPY H4”

Opinia Forex Błażej

Robert M.

EUR/JPY H4, TP 130 pips, TP 60 pips

[ajax_login]

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia przez Klienta strat obejmujących wartość wszystkich środków zgromadzonych na rachunku klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem