‚Challenge 10 dni i Start Kursu’

Pattern Nr.8 na Żywo

(żeby rozszerzyć film na cały ekran, kliknij opcję FullScreen w prawym dolnym rogu filmu)

Kurs Można wykupić
do NIEDZIELI 22.00 14300 PLN
63% taniej

Sprawdź Kurs 63% Taniej

Przykłady Transakcji

1l

1p

1p

1p

1p

1p

PAKIET KURS ZAAWANSOWANY NA VIDEO
TYLKO TERAZ PAKIET ZAAWANSOWANY 63% TANIEJ
bonusy

14300zł 5400 zł za pakiet kursów

[ajax_login]

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia przez Klienta strat obejmujących wartość wszystkich środków zgromadzonych na rachunku klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem