„Foreign exchange” – od tego angielskiego słowa pochodzi właśnie nazwa FOREX. Oznacza ono miejsce, w którym hurtowo można wymieniać waluty pomijając zorganizowane systemy obrotu ( np. giełdy papierów wartościowych). Bank Rozliczeń Międzynarodowych w Bazylei przeprowadził badania kwietniu 2007 roku, które wykazały jaki to gigantyczny rynek. Dzięki tym badaniom możemy się dowiedzieć, że obrót dzienny na FOREX zdążył przekroczyć już aż 3 bln USD. Porównując te dane do 2014 roku dynamiczność wzrostu przekracza 70 procent. Między innymi jest to zasługa otwierania się rynku na detalicznych inwestorów, a także uznania plusów kryjących się za inwestycjami tego typu. Czasami na rynkach akcji pojawiają się tzw. ryzyka niedostatecznej płynności, zostały one zredukowane poprzez handel możliwy do zrealizowania 24 godziny na dobę, za wyjątkiem weekendów.

Błyskawiczny rynek Forex

Wpływ na notowania może mieć każda informacja, na szczęście istnieje możliwość praktycznie natychmiastowej reakcji, jeśli nastąpi taka sytuacja. FOREX to scentralizowany rynek, tak samo jak giełda, a to oznacza, że handel walutami nie odbywa się tylko z jednego miejsca. Strefy czasowe mają duży wpływ na aktywność rynku. Biorąc to pod uwagę możemy powiedzieć, że handel zaczyna się w Singapurze i Sydney, później największą aktywność możemy odnotować w Tokio, następnie do Europy, gdzie wśród najważniejszych miast możemy wymienić Frankfurt i Londyn, natomiast kończy się w Nowym Yorku. Stąd też wzięły się określenia takie jak sesja europejska, azjatycka i amerykańska.

Rodzaje transakcji na FOREX

Na rynku OTC występują różne typy transakcji, które rozróżniamy ze względu na moment rozliczenia – dzielą się one na terminowe oraz natychmiastowe. Transakcje terminowe opierają się na ustalaniu transakcji, które mają zostać zrealizowane w przyszłości, po ustalonej cenie i w określonym terminie. Najbardziej popularnymi transakcjami tego typu są: futures, swap, opcje i forward. Natomiast do transakcji natychmiastowych należą takie transakcje wymiany, które są dokonywane po bieżących kursach oraz prowadzone przez dealerów.