STRATEGIE FOREX

Strategia Real: Złoto na H4

O filmie: Prosta w zastosowaniu strategia forex zakładająca zakup Złota po akceleracji trendu na wykresie H4 z uwzględnieniem dalszego popytu jako warunku do wejścia w transakcję. Podpowiedź:  Strategia była szczególnie aktualna do 2011 roku, kiedy to Złoto było przez cały czas instrumentem Pro-Wzrostowym. W kolejnych latach 2011-2014 instrument wykonywał atrakcyjne ruchy wzrostowe, natomiast w samym 2014 roku przedstawia predyspozycje bardziej spadkowe. Strategia będzie bardziej aktualna przy powrocie tego instrumentu do trwałych wzrostów na interwale czasowym H4 i D1

[ajax_login]

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia przez Klienta strat obejmujących wartość wszystkich środków zgromadzonych na rachunku klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem