PODĄŻĄJ ZA PASJĄ!

‚ PÓJDŹ ZA SWOIM HOBBY’

(żeby rozszerzyć film na cały ekran, kliknij opcję FullScreen w prawym dolnym rogu filmu)

‘ŚwiątecznĄ PromocjE’ MOŻNA WYKUPIĆ DO:
NIEDZIELI 22.00

Jak zajmować najbardziej Lukratywne Pozycje z Nowym Trendem?
Świąteczna Promocja Dwa Kursy o Wartości 3000 PLN
w Cenie 700 PLN

[ajax_login]

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia przez Klienta strat obejmujących wartość wszystkich środków zgromadzonych na rachunku klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem