Kurs Video na Start

Średni: Stop Loss

(kliknij w prawym dolnym rogu filmu aby powiększyć film na cały ekran)

 

O filmie: Ustalanie stop loss czyli ewentualnego ryzyka dla transakcji w oparciu o długość fali, o poziomy wsparcia i oporów, rozwijający się ruch w zgodzie z trendem.

[ajax_login]

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia przez Klienta strat obejmujących wartość wszystkich środków zgromadzonych na rachunku klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem