Zaloguj się, aby Otrzymać:

Zaloguj się, aby Otrzymać:

1) Bezpłatny Pakiet 1200 PLN 0 PLN
2) Dostęp Przykłady Transakcji
3) Powtarzające się Układy

Zaloguj Się

Zarejestruj się

Odbierz Pakiet Korzyści za rejestracje!Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia przez Klienta strat obejmujących wartość wszystkich środków zgromadzonych na rachunku klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem