Test Odczytywania Wykresu Forex

 

Odcinek 1
Znajdź jak największą liczbę szczegółów na wykresie, szukamy detali które mają znaczenie przy Otwieraniu Pozycji:

Wykres 1: EUR/USD m30

[carousel_slide id=”14167″]

Wykres 2: USD/PLN D1

[carousel_slide id=”14179″]
[ajax_login]

Inwestycje w instrumenty rynku OTC, w tym kontrakty na różnice kursowe (CFD), ze względu na wykorzystywanie mechanizmu dźwigni finansowej wiążą się z możliwością poniesienia przez Klienta strat obejmujących wartość wszystkich środków zgromadzonych na rachunku klienta nawet przy niewielkiej zmianie ceny instrumentu bazowego, na podstawie którego jest oparte kwotowanie cen danego Instrumentu. Osiągnięcie zysku na transakcjach na instrumentach OTC, w tym kontraktach na różnice kursowe (CFD) bez wystawienia się na ryzyko poniesienia straty, nie jest możliwe. Podejmując decyzje inwestycyjne, Klient powinien kierować się własnym osądem